Opłaty za październik

Opłaty za październik

Szanowni Państwo

Ze względu na nieobecość Pani Kierownik Gospodarczej prosimy

o dokonywanie wpłat za żywienie za miesiąc październik
przelewem na konto o numerze

65 1030 1508 0000 0005 5098 3052

(W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka, grupy oraz miesiąca, którego wpłata dotyczy )
Przypominamy że wpłaty należy dokonać do dnia 10.X.2017