Rada Rodziców

RADA RODZICÓW W ROKU 2017/2018

GR.  CZERWONA             ANNA  KOZŁOWSKA

GR.  POMARAŃCZOWA   PATRYCJA  GRYCH-BAŁKOWIEC

GR.  NIEBIESKA             KAMILA  ZABOROWSKA

GR.  ZIELONA                 JUSTYNA  STARZYK

GR.  ŻÓŁTA                     JAKUB  ZAJDEL

GR.  FIOLETOWA              AGATA  SZLACHCIC

GR.  GRANATOWA             MARTA  JAGURA

Współpraca

 
Rada Rodziców

Współpraca z Radą Rodziców to działania przynoszące radość dzieciom oraz dające satysfakcję rodzicom i nauczycielom. To przede wszystkim organizowanie imprez i spotkań integrujących całą społeczność przedszkola, a także dbanie o estetykę miejsca, w którym dzieci spędzają większą część dnia, umiejętne dysponowanie środkami finansowymi i pomoc dzieciom w trudnej sytuacji rodzinno-finansowej.

Przywiązujemy dużą wagę do wypracowania wspólnego modelu wychowawczego, dlatego tak ważnym źródłem wiedzy o dziecku są jego rodzice. Cenimy sobie kontakty indywidualne, dzięki którym poznajemy lepiej sytuację rodzinną dziecka, jego predyspozycje, uzdolnienia, potrzeby i problemy. Wszyscy pracownicy przedszkola mają za zadanie utrzymanie pozytywnych relacji z rodzicami jako współpartnerami w procesie wychowania dzieci.

Proponujemy rodzicom następujące formy współpracy:

 • zajęcia adaptacyjne dla nowych przedszkolaków odbywające się w maju i czerwcu, na których nauczycielki, które będą pracowały w grupie w następnym roku, bawią się z dziećmi i odpowiadają na pytania rodziców,
 • zebrania organizacyjne na początku roku szkolnego, na którym omówione zostają kierunki pracy dydaktycznej i wychowawczej w najbliższym roku szkolnym oraz zasady współpracy i sprawy organizacyjne,
 • zajęcia otwarte dla rodziców i dzieci,
 • popołudniowe spotkania ze specjalistami, dzięki którym rodzice mogą czerpać fachową wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz mają możliwość skonsultowania się ze specjalistą,
 • konsultacje indywidualne z nauczycielami o umówionej godzinie,
 • uroczystości grupowe i przedszkolne, na których rodzice mogą zaobserwować umiejętności dzieci, ich predyspozycje, porozmawiać z nauczycielkami,
 • festyny rodzinne, które są okazją do spotkań całych rodzin i absolwentów oraz dają chętnym rodzicom pole do większej pomocy przy organizowaniu poczęstunku, przygotowywaniu festynu,
 • kącik dla rodziców (ogłoszenia, zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze) to miejsce gdzie umieszczane są wszystkie ważne bieżące informacje oraz zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na każdy miesiąc,
 • eksponowanie prac plastycznych przy szatniach dzieci na specjalnych tablicach dla każdej grupy,
 • konkursy dla dzieci i rodziców, w których biorą udział całe rodziny,
 • przygotowanie dla dzieci przedstawienia teatralnego w ramach działalności teatrzyku „Piccolo” (rodzice mogą wystąpić w roli aktorów lub pomóc w przygotowaniu rekwizytów, strojów itp.).

 

Sprawne funkcjonowanie placówki nie byłoby możliwe bez zaangażowania w jej działalność tzw. Sponsorów, którzy nierzadko są rodzicami obecnych lub byłych przedszkolaków. Dzięki nim mamy możliwość opłacania teatrzyków, koncertów, wycieczek, paczek świątecznych, prezentów dla starszaków opuszczających mury przedszkola czy innych niespodziewanych wydatków.

Pomoc sponsorów to nie tylko pieniądze ale też drobne prace: naprawa sprzętu i zabawek, szycie strojów na występy. Dobrym tego przykładem są rekwizyty i stroje przygotowywane corocznie na spektakl teatralny, który jest prezentem dla dzieci na Dzień Dziecka. Rodzice, którzy zaangażowali się w działalność teatrzyku rodzicielskiego „Piccolo” szyją stroje, wykonują elementy dekoracji lub dostarczają smakołyki.

W wyjątkowych sytuacjach rodzice oferują nam swoją fachową wiedzę np. prawniczą, dzięki której rozwiązujemy trudne problemy.