7.00 – 8.30 schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, praca indywidualna, ćwiczenia poranne
(w okresie wiosenno-letnim pobyt dzieci w ogrodzie)
8.30 – 9.00 przygotowania do śniadania, śniadanie
9.00 – 12.00 zajęcia edukacyjne (z całą grupą oraz w małych grupach), zabawy ruchowe, tematyczne i konstrukcyjne w sali, zabawy w ogrodzie, teatrzyki, koncerty, wycieczki
12.00 – 12.30 obiad, mycie zębów
12.30 – 14.30 odpoczynek – słuchanie: opowiadań, wierszy czytanych przez nauczycielkę, muzyki relaksacyjnej i bajek z magnetofonu; zajęcia dodatkowe;
grupy starsze – dodatkowo praca indywidualna i w małych zespołach,
zabawy w ogrodzie przedszkolnym
14.30 – 15.00 zabawa ruchowa, przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek
15.00 – 17.00 zabawy dowolne w sali i w ogrodzie oraz praca indywidualna