W skład opłaty za przedszkole wchodzą następujące składniki:

  • Żywienie  stawka dzienna-10 zł (12 zł od 1 listopada 2019 r.). Opłata za żywienie pobierana jest z góry za cały miesiąc z odpisami za poprzedni. Opłatę za wyżywienie należy wpłacić  na konto bankowe (po uprzednim ustaleniu kwoty z kierownikiem gospodarczym) numer konta bankowego (OPŁATA ZA WYŻYWIENIE) 65 1030 1508 0000 0005 5098 3052
  • W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka, grupy oraz miesiąca, którego wpłata dotyczy. Po dokonaniu przelewu prosimy o dostarczenie do przedszkola potwierdzenia wpłaty.
  • Rada Rodziców — wysokość kwoty wpłacanej comiesięcznie na radę rodziców jest indywidualnie ustalana przez rodzica.

Z Funduszu Rady Rodziców opłacamy m.in. (o sposobie wydatkowania tego funduszu decyduje Rada Rodziców):

  • teatrzyki, koncerty muzyczne, imprezy okolicznościowe
  • warsztaty dla dzieci (np. przyrodnicze, muzyczne, etc.)
  • upominki i prezenty dla dzieci z okazji Spotkania z Mikołajem, Dnia Dziecka itp.
  • upominki przeznaczone na nagrody za udział w konkursach
  • prezenty i dyplomy dla dzieci kończących edukację w przedszkolu
  • zakup dodatkowego wyposażenia do zabaw dla dzieci
  • materiały do dekoracji, zabawki, pomoce do sal i ogrodu

    
Prosimy o terminowe regulowanie należności.

(informacja dotycząca dni pobierania opłat, zamieszczana jest zawsze na tablicy ogłoszeń w placówce).