Klauzula obowiązku informacyjnego przedstawiana osobie upoważnionej do odbierania dzieci z placówki

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

DYŻUR WAKACYJNY

Szanowni Państwo

 

Zwroty za nieobecności  dziecka  na dyżurze wakacyjnym dokonywane są na wniosek rodziców .
W celu otrzymania stosownego druku  prosimy o zgłoszenie się do sekretariatu  placówki lub przysłanie wiadomości mailowej

Karta ucznia

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w związku z podjętą przez Radę m.st. Warszawy Uchwałą od dnia 1 września 2017 roku na podstawie Karty Ucznia uprawnienie do bezpłatnych przejazdów będzie przysługiwało:

Strony