List Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka

Nie ma dzieci – są ludzie…

                        Janusz Korczak

 

20 listopada obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka – święto ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2014 roku na wniosek Rzecznika Praw Dziecka.

List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców i Opiekunów

      Warszawa, 8 listopada 2018 roku
                                                                                      
 
 
 
Szanowni Państwo,
Rodzice i Opiekunowie, 
 
w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.
 

Strony