Strajk 25.04.2019

Informuję, że wobec braku możliwości zapewnienia opieki dzieciom,  w związku z ogólnopolskim strajkiem pracowników oświaty w dn25. 04. 2019 r. PRZEDSZKOLE JEST NIECZYNNE.

25.04.2019

Szanowni Rodzice!

Informuję, że wobec braku możliwości zapewnienia opieki dzieciom w związku z ogólnopolskim strajkiem pracowników oświaty
w dn. 25. 04. 2019 r. (czwartek) istnieje prawdopodobieństwo, że zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze w Przedszkolu nr 96 również będą zawieszone.

Zwracam się do Państwa z prośbą o zapewnienie dzieciom opieki we własnym zakresie.

Proszę także o sprawdzanie komunikatów na stronie internetowej przedszkola.

STRAJK 24.04.2019

Informuję, że wobec braku możliwości zapewnienia opieki dzieciom,  w związku z ogólnopolskim strajkiem pracowników oświaty w dn24. 04. 2019 r. PRZEDSZKOLKE JEST NIECZYNNE.

24.04.2019r

Szanowni Rodzice!

Informuję, że wobec braku możliwości zapewnienia opieki dzieciom w związku z ogólnopolskim strajkiem pracowników oświaty
w dn. 24. 04. 2019 r. (środa) istnieje prawdopodobieństwo, że zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze w Przedszkolu nr 96 również będą zawieszone.

Zwracam się do Państwa z prośbą o zapewnienie dzieciom opieki we własnym zakresie.

Proszę także o sprawdzanie komunikatów na stronie internetowej przedszkola.

KONTO DYŻUR WAKACYJNY

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur jest wniesienie opłaty za wyżywienie,
w terminie 14 dni od dnia publikacji listy zakwalifikowanych,(10.05.2019)
WPŁAT DOKONUJEMY W PEŁNEJ WYSOKOŚCI (ZA CAŁY TURNUS.)
ZWROTY ZA NIEWYKORZYSTANE DNI DOKONYWANE SĄ NA PISEMNY WNIOSEK RODZICA PO ZAKOŃCZENIU DYZURU WAKACYJNEGO(wzór poniżej)

DYŻUR WAKACYJNY-PRZYPOMINAMY

 Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów w oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom na adresy e-mail przez nich wskazane, w terminie określonym w harmonogramie.
NIE UDZIELAMY INFORMACJI TELEFONICZNYCH ,
INFORMACJA O ZAKWALIFIKOWANIU  NA DYŻUR WAKACYJNY  DOSTĘPNA JEST  W SEKRETARIACIE PRZEDSZKOLA

STRAJK

INFORMUJĘ, ŻE W ZWIĄZKU ZE STRAJKIEM PRACOWNIKÓW OŚWIATY, W DNIU 23.04,2019R.,  PRZEDSZKOLE BĘDZIE NIECZYNNE.

23.04.2019

Informuję, że wobec braku możliwości zapewnienia opieki dzieciom w związku z ogólnopolskim strajkiem pracowników oświaty w dn23. 04. 2019 r.

19 kwietnia 2019

Wobec braku możliwości zapewnienia opieki dzieciom, w związku z ogólnopolskim strajkiem pracowników oświaty, informuję, że w dniu 19. 04. 2019 r. (piątek), zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze w Przedszkolu nr 96, są zawieszone(przedszkole jest nieczynne)

Strony