24.04.2019r

Szanowni Rodzice!

Informuję, że wobec braku możliwości zapewnienia opieki dzieciom w związku z ogólnopolskim strajkiem pracowników oświaty
w dn. 24. 04. 2019 r. (środa) istnieje prawdopodobieństwo, że zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze w Przedszkolu nr 96 również będą zawieszone.

Zwracam się do Państwa z prośbą o zapewnienie dzieciom opieki we własnym zakresie.

Proszę także o sprawdzanie komunikatów na stronie internetowej przedszkola.

DYŻUR WAKACYJNY-PRZYPOMINAMY

 Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów w oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom na adresy e-mail przez nich wskazane, w terminie określonym w harmonogramie.
NIE UDZIELAMY INFORMACJI TELEFONICZNYCH ,
INFORMACJA O ZAKWALIFIKOWANIU  NA DYŻUR WAKACYJNY  DOSTĘPNA JEST  W SEKRETARIACIE PRZEDSZKOLA

STRAJK

INFORMUJĘ, ŻE W ZWIĄZKU ZE STRAJKIEM PRACOWNIKÓW OŚWIATY, W DNIU 23.04,2019R.,  PRZEDSZKOLE BĘDZIE NIECZYNNE.

23.04.2019

Informuję, że wobec braku możliwości zapewnienia opieki dzieciom w związku z ogólnopolskim strajkiem pracowników oświaty w dn23. 04. 2019 r.

19 kwietnia 2019

Wobec braku możliwości zapewnienia opieki dzieciom, w związku z ogólnopolskim strajkiem pracowników oświaty, informuję, że w dniu 19. 04. 2019 r. (piątek), zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze w Przedszkolu nr 96, są zawieszone(przedszkole jest nieczynne)

17.04.2019

Wobec braku możliwości zapewnienia opieki wychowankom placówki ,w związku ze strajkiem pracowników Przedszkola nr 96 w Warszawie informuję ,że w dniu 17 kwietnia 2019   zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze zostaną również zawieszone( placówka jest nieczynna)

DLATEGO ZWRACAM SIĘ DO PAŃSTWA Z PROŚBĄ O ZAPEWNIENIE  DZIECIOM OPIEKI WE WŁASNYM ZAKRESIE.
Dyrektor Przedszkola

STRAJK 16 KWIETNIA 2019

Szanowni Rodzice i Opiekunowie

 

Wobec braku możliwości zapewnienia opieki wychowankom placówki ,w związku ze strajkiem pracowników Przedszkola nr 96 w Warszawie informuję ,że w dniu 16 kwietnia 2019   zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze zostaną również zawieszone( placówka jest nieczynna)

DLATEGO ZWRACAM SIĘ DO PAŃSTWA Z PROŚBĄ O ZAPEWNIENIE  DZIECIOM OPIEKI WE WŁASNYM ZAKRESIE.

STRAJK 15 KWIETNIA 2019

Szanowni Rodzice i Opiekunowie

 

Wobec braku możliwości zapewnienia opieki wychowankom placówki ,w związku ze strajkiem pracowników Przedszkola nr 96 w Warszawie informuję ,że w dniu 15 kwietnia 2019   zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze zostaną również zawieszone( placówka jest nieczynna)

DLATEGO ZWRACAM SIĘ DO PAŃSTWA Z PROŚBĄ O ZAPEWNIENIE  DZIECIOM OPIEKI WE WŁASNYM ZAKRESIE.

                                                                                                                                       WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA

Strajk 12.04.2019

Szanowni Rodzice!

Informuję, że z powodu braku pozytywnych ustaleń pomiedzy Centralami Związkowymi a stroną Rządową ,pracownicy Przedszkola nadal strajkują , Z uwagi na to nie moge zagwarantować opieki Państwa dzieciom, w dniu  12 kwietnia 2019r, Przedszkole będzie zamknięte 

Wicedyrektor Przedszkola nr 96

Strony