REKRUTACJA PRZYPOMINAMY

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 10 do 17 kwietnia br. (do godz. 16.00 termin nieprzekraczalny)składają potwierdzenie woli zapisu do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

 
Potwierdzenie woli zapisu rodzice /opiekunowie prawni mogą:

  •   składać osobiście w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane

             lub

  •   elektronicznie potwierdzić wolę zapisu w systemie rekrutacyjnym - po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk "Przejdź do podglądu podania" i w kolejnym kroku należy wybrać przycisk "Potwierdź wolę zapisu" (instrukcja dla rodziców będzie dostępna 
    w systemie rekrutacyjnym).

 
Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga złożenia w przedszkolu/szkole ,,papierowego” druku.

 
Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego/klasy I jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.