Zajęcia dodatkowe

  
Harmonogram zajęć dodatkowych
  
GRUPA CZERWONA

  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
RYTMIKA   X   X  
GIMNASTYKA X        
ANGIELSKI   X     X

GRUPA ŻÓŁTA

  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
RYTMIKA   X   X  
GIMNASTYKA X        
ANGIELSKI     X   X

GRUPA NIEBIESKA

  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
RYTMIKA   X   X  
GIMNASTYKA X        
ANGIELSKI     X   X

GRUPA ZIELONA

  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
RYTMIKA   X   X  
GIMNASTYKA     X    
ANGIELSKI     X   X

GRUPA POMARAŃCZOWA

  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
RYTMIKA   X   X  
GIMNASTYKA     X    
ANGIELSKI     X   X

GRUPY : FIOLETOWA I GRANATOWA

  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
RYTMIKA   X   X  
GIMNASTYKA     X   X
ANGIELSKI     X   X

  
  
Opisy zajęć dodatkowych organizowanych w Przedszkolu nr 96:

  
Rytmika

Zajęcia z rytmiki odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach przedpołudniowych. W czasie zajęć dzieci poznają piosenki dziecięce wraz z dobraną do nich ilustracją ruchową lub tańcem, śpiewają przy akompaniamencie pianina, poznając jednocześnie budowę tego instrumentu oraz charakterystyczne dla niego brzmienie i sposób wydobywania dźwięków. Zajęcia z rytmiki dają dzieciom okazję do samodzielnego tworzenia prostego akompaniamentu rytmicznego z wykorzystaniem wybranych instrumentów perkusyjnych. W czasie tych zajęć dzieci przygotowują pod okiem nauczycielek, programy na uroczystości przedszkolne. 
  
Gimnastyka ogólnorozwojowa

Zajęcia, w czasie których dzieci rozwijają różne sprawności ruchowe w sposób zrównoważony poprzez ćwiczenia, gry i zabawy, sprawiające im radość i wdrażające do poszanowania reguł fair play. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.
  
Język angielski

Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem gier, piosenek, inscenizacji w oparciu o autorski program Hurry up! English is fun. Podczas zajęć dzieci nie tylko uczą się języka angielskiego, ale także poznają obyczaje krajów anglojęzycznych i zdobywają wiedzę o swoich rówieśnikach mieszkających w tych krajach, ich zabawach i życiu codziennym. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.