Karta ucznia

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w związku z podjętą przez Radę m.st. Warszawy Uchwałą od dnia 1 września 2017 roku na podstawie Karty Ucznia uprawnienie do bezpłatnych przejazdów będzie przysługiwało:

  • uczniom szkół podstawowych i gimnazjów działających na terenie m.st Warszawy, a także uczniom klas gimnazjalnych w szkołach innego typu działających na terenie m.st  Warszawy,
  • uczniom szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkujących na terenie m.st  Warszawy, a także uczniom klas gimnazjalnych w szkołach innego typu zamieszkujących na terenie m.st  Warszawy.

Natomiast, w myśl uprawnień niektórych osób do ulg za przewozy środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, dzieciom i młodzieży od 1 października roku kalendarzowego, w którym kończą 7 lat do ukończenia 16 roku życia przysługuje bilet ze zniżką 50% na podstawie dokumentu ze zdjęciem zawierającym datę urodzenia.

Z poważaniem,

 

Bartosz Szczęsny
Dział Kontaktu z Pasażerem
                         
 
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO
ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa
Szanowni Rodzice
   
*Informacji udzielił nam Zakład Transportu Miejskiego w odpowiedzi na wysłane  przez Przedszkole nr 96 zapytanie w sprawie Karty Ucznia.
Zwróciliśmy się do ZTM z pismem w zwiazku z pytaniami zadawanymi przez Rodziców  zerówki  naszgo przedszkola
,Na stronie ZTM http://www.ztm.waw.pl/?c=697&l=1 są zamieszczone odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczace karty ucznia np:
Czy dzieci z oddziałów przedszkolnych (tzw. zerówkowych)  też mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów?

Dzieci od urodzenia do 30 września w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat mają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów.

Karta Ucznia to uprawnienie przysługujące uczniom szkół podstawowych i gimnazjów na zasadach określonych w obowiązującej Uchwale.