DYŻUR WAKACYJNY

 Szanowni Państwo
 Prosimy o  zgłoszenie się do kancelarii w celu uregulowanie należności
za pobyt godzinowy Państwa dziecka *

 
Zwrot za niewykorzystane obiady (zgłoszone nieobecności)
na dyżurze wakacyjnym  
dokonywany 
jest tylko i wyłącznie na podstawie wniosku rodziców

*nie dotyczy dzieci z rocznika 2010 oraz osób,które przyniosły z macierzystej placówki informację,że zostały z takiej opłaty zwolnione