Opłaty

 
W skład opłaty za przedszkole wchodzą następujące składniki:

  • Od 1 września 2017 r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Warszawy opłata za godziny realizowane poza podstawą programową w przedszkolach warszawskich nie obowiązuje.

  • Żywienie ( stawka dzienna-10zł). Opłata za żywienie pobierana jest z góry za cały miesiąc z odpisami za poprzedni. Opłatę za wyżywienie można wpłacać na konto bankowe (po uprzednim ustaleniu kwoty z kierownikiem gospodarczym) numer konta bankowego (OPŁATA ZA WYŻYWIENIE) 65 1030 1508 0000 0005 5098 3052
  • W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka, grupy oraz miesiąca, którego wpłata dotyczy. Po dokonaniu przelewu prosimy o dostarczenie do przedszkola potwierdzenia wpłaty.
  • Rada Rodziców - wysokość kwoty wpłacanej comiesięcznie na radę rodziców jest indywidualnie ustalana przez rodzica. Wpłat dokonujemy w formie gotówkowej w sekretariacie przedszkola.

Z Funduszu Rady Rodziców opłacamy m.in. (o sposobie wydatkowania tego funduszu decyduje Rada Rodziców):

         -   teatrzyki, koncerty muzyczne, imprezy okolicznościowe
               -   warsztaty dla dzieci (np. przyrodnicze, muzyczne, etc.)
                     -   upominki i prezenty dla dzieci z okazji Spotkania z Mikołajem, Dnia Dziecka itp.
                           -   upominki przeznaczone na nagrody za udział w konkursach
                                 -   prezenty i dyplomy dla dzieci kończących edukację w przedszkolu
                                       -   zakup dodatkowego wyposażenia do zabaw dla dzieci
                                             -   materiały do dekoracji, zabawki, pomoce do sal i ogrodu
  
    
Informacje o obowiązujących opłatach w roku szkolnym 2017/2018r.
    
Opłaty za przedszkole muszą być dokonane do 10 dnia każdego miesiąca.
   - żywienie 10 zł 
 za każdy dzień roboczy (nieobecności oddawane są w następnym miesiącu),
   - opłata za Radę Rodziców - dobrowolna kwota, płacona w każdym miesiącu.
  
 
 

(informacja dotycząca dni pobierania opłat, zamieszczana jest zawsze na tablicy ogłoszeń w placówce).
Prosimy o terminowe regulowanie należności.
Opłata za czerwiec będzie pobierana w dniach 4, 5, 6 czerwca w godzinach 8 - 10.

.