Opłaty

 
W skład opłaty za przedszkole wchodzą następujące składniki:

 • Od 1 września 2017 r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Warszawy opłata za godziny realizowane poza podstawą programową w przedszkolach warszawskich nie obowiązuje.

 • Żywienie ( stawka dzienna-10zł). Opłata za żywienie pobierana jest z góry za cały miesiąc z odpisami za poprzedni. Opłatę za wyżywienie  należy wpłacać na konto bankowe (po uprzednim ustaleniu kwoty z kierownikiem gospodarczym należy wpłacić dokładną kwotę - tj. bez zaokrągleń)) numer konta bankowego (OPŁATA ZA WYŻYWIENIE) 65 1030 1508 0000 0005 5098 3052
 • W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka, grupy oraz miesiąca, którego wpłata dotyczy. Po dokonaniu przelewu prosimy o dostarczenie do przedszkola potwierdzenia wpłaty.

Dyrektor może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w przypadku zalegania z odpłatnością za wyżywienie w  przedszkolu powyżej 2 okresów płatniczych, a w przypadku dziecka odbywającego roczne przygotowanie przedszkolne podjęcie decyzji o skróceniu czasu pobytu do 5 godzin dziennie w ramach realizacji podstawy programowej lub przeniesieniu wychowanka do innego oddziału realizującego tylko podstawę programową wychowania przedszkolnego działającego na terenie gminy;
( podstawa prawna:Statut Przedszkola nr 96)

 • Rada Rodziców:.
  Informujemy, że od listopada 2018 wpłaty na Radę Rodziców dokonujemy wyłącznie przelewem na numer konta RRJeżeli ktoś z Państwa nie ma możliwości dokonania płatności drogą internetową, prosimy o pilny kontakt z Przedstawicielem grupy. 
   
  Sugerowana składka na fundusz Rady Rodziców wynosi 30 zł miesięcznie (50% miesięcznej kwoty miesięcznie za kolejne dziecko z rodziny uczęszczające do przedszkola). Prosimy o płatność do 15-tego dnia każdego miesiąca. 
  Pozdrawiamy,
  Rada Rodziców
   
  Nr konta:
  Bank Pocztowy S.A. 95 1320 1104 7850 0927 2000 0001
  Odbiorca : Rada Rodziców Przedszkola nr 96 w Warszawie i koniecznie 
  W tytule przelewu prosimy o wpisanie" KOLORU GRUPY oraz IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, MIESIĄC ZA KTÓRY JEST OPŁATA" 

Z Funduszu Rady Rodziców opłacamy m.in. (o sposobie wydatkowania tego funduszu decyduje Rada Rodziców):

         -   teatrzyki, koncerty muzyczne, imprezy okolicznościowe
               -   warsztaty dla dzieci (np. przyrodnicze, muzyczne, etc.)
                     -   upominki i prezenty dla dzieci z okazji Spotkania z Mikołajem, Dnia Dziecka itp.
                           -   upominki przeznaczone na nagrody za udział w konkursach
                                 -   prezenty i dyplomy dla dzieci kończących edukację w przedszkolu
                                       -   zakup dodatkowego wyposażenia do zabaw dla dzieci
                                             -   materiały do dekoracji, zabawki, pomoce do sal i ogrodu
  
    

   
 

(informacja dotycząca dni pobierania opłat, zamieszczana jest zawsze na tablicy ogłoszeń w placówce).
Prosimy o terminowe regulowanie należności.
Opłata za
czerwiec będzie pobierana w dniach  5, 6, 7, czerwiec w godzinach 8 - 10.

.