Przedszkole nr 96 realizuje dla nowoprzyjętych dzieci i ich rodziców cykl zajęć adaptacyjnych opartych na autorskim programie adaptacyjnym „Będę przedszkolakiem”. Celem zajęć adaptacyjnych jest ułatwienie dzieciom trzyletnim wejście w środowisko przedszkolne bez lęku, w poczuciu akceptacji i bezpieczeństwa. Program „Będę przedszkolakiem” został opracowany przez nauczycielki Przedszkola nr 96 i uwzględnia zarówno ich doświadczenie zawodowe, jak i sugestie rodzin dzieci przygotowujących się do wejścia w rolę przedszkolaków. Zakłada on przede wszystkim łagodzenie negatywnych emocji, których doświadczają zarówno dzieci jak i ich rodzice wobec konieczności rozstania. Jest to możliwe poprzez oswojenie się dzieci z nowym dla nich otoczeniem – przestrzenią przedszkola, innymi dziećmi oraz personelem pracującym w przedszkolu. Program zakłada również przygotowanie rodziców do niesienia pomocy własnym dzieciom w sytuacji problemów adaptacyjnych.

       Zajęcia adaptacyjne odbywają się w czerwcu raz w tygodniu (w wybranym dniu tygodnia), w godzinach popołudniowych i trwają kilka godzin. W czasie tych zajęć dzieci, w towarzystwie rodziców i rówieśników, bawią się pod okiem nauczycielek, które obejmą grupę w nadchodzącym roku szkolnym. Rodzice mają możliwość, prawdopodobnie po raz pierwszy, obserwować swoje pociechy podczas zajęć w grupie rówieśniczej w sali i w ogrodzie przedszkolnym. W trakcie kolejnych spotkań rodzice są zachęcani do stopniowego pozostawiania dzieci jedynie pod okiem nauczycielek, choćby przez kilka minut.

       Doświadczenie minionych lat pokazało, że zajęcia adaptacyjne przeprowadzone przed wakacjami, mimo przerwy letniej, pomogły większości dzieci zaakceptować rozłąkę z rodzicami oraz wejść w środowisko przedszkolne z zaciekawieniem i w poczuciu bezpieczeństwa.