Absolwent

 
Model Absolwenta:

 • ma wyobrażenie o roli ucznia, którą wkrótce będzie odgrywał
 • ma motywacje do uczenia się i wysiłku intelektualnego
 • ma umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, uważnego słuchania, korzystania z posiadanych wiadomości
 • ma umiejętność koncentracji przez dłuższy czas
 • radzi sobie z trudnościami i próbuje je pokonać
 • umie współdziałać, ale też podporządkować się
 • jest tolerancyjny, zna i respektuje prawa innych ludzi, szanuje ich obyczaje, kulturę
 • jest odporny na stres
 • ma podstawową wiedzę o świecie
 • umie cieszyć się z własnych osiągnięć
 • zna podstawowe zasady bezpieczeństwa, higieny, dba o sprawność fizyczną i zdrowie
 • zna dziedzictwo i kulturę swojego regionu, symbole narodowe
 • chce reprezentować grupę, przedszkole, nie obawia się wystąpić publicznie
 • chce się dzielić swoimi pomysłami, sukcesami i osiągnięciami, aby motywować innych
 • potrafi wyrażać swoje uczucia
 • jest empatyczny wobec słabszych, szanuje starszych, jest opiekuńczy w stosunku do zwierząt

W pracy z dzieckiem za najważniejsze uważamy dostarczanie mu wielu bodźców działających na wszystkie zmysły. Tylko poprzez różnorodne rodzaje aktywności dziecko będzie rozwijało się harmonijnie i dobrze przygotowane wejdzie na kolejny szczebel edukacji, jakiem jest szkoła podstawowa. Dlatego też odrzucamy model przedszkola sprofilowanego kładącego nacisk na rozwój dziecka w jednym wybranym obszarze.
Bazą dla wszechstronnego rozwoju dziecka w naszym przedszkolu są zajęcia :

 • ruchowe
 • muzyczne
 • teatralne
 • nauka języka angielskiego