Wsparcie

 
POMOCNE INSTYTUCJE UDZIELAJĄCE WSPARCIA RODZICOM I DZIECIOM:

 • OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY ŻOLIBORZ m. st. WARSZAWY
   
  ul. Dembińskiego 3
  01-644 Warszawa
  tel.: 22 569 28 00, fax: 22 833 64 24

  e-mail: zolops@ops-zoliborz.waw.pl
  WWW: www.ops-zoliborz.waw.pl

  OPS Dzielnicy Żoliborz oferuje między innymi pomoc specjalistów w przezwyciężaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, a także wsparcie finansowe dla rodzin najbardziej potrzebujących.
   

 • PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 3
   
  ul. Felińskiego 15 (wejście od ul. Bitwy pod Rokitną)
  01-513 Warszawa
  Tel:
  22 277 22 18

  e-mail: ppp3@edu.um.warszawa.pl
  WWW: www.poradnia-nr3.pl

  Oferta Poradni:

  • badania diagnostyczne: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, przesiewowe komputerowe badanie słuchu,
  • zajęcia postdiagnostyczne: ćwiczenia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, metodą Dennisona, emisji głosu dla młodzieży,
  • zajęcia terapeutyczne
  • dla dzieci w wieku przedszkolnym: aktywności twórczej dla dzieci nieśmiałych, z problemami adaptacyjno-społecznymi, z obniżoną koordynacją wzrokowo-ruchową, z obniżoną percepcją słuchową, z problemami emocjonalnymi,
  • dla rodziców z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym: podnoszenie umiejętności wychowawczych.

 

 • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (CePeLek)
ul. Koszykowa 78
00-911 Warszawa
Tel.: 22 42 91 277
WWW

Oferta Poradni:

 • porady diagnostyczne i terapeutyczne psychiatry i psychologa,
 • diagnoza i leczenie problemów i zaburzeń psychicznych dzieci  i młodzieży,
 • testy psychologiczne,
 • psychoterapia indywidualna.

Przychodnia przy ulicy Koszykowej 78 posiada również inne lekarskie poradnie specjalistyczne dla dzieci.

 • PORADNIA PSYCHOLOGICZNA przy CENTRUM ZDROWIA DZIECKA
Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
Tel.:22 815 12 60
WWW
Oferta Poradni:
 • diagnoza rozwoju dzieci i ocena postępów w rozwoju małych dzieci z grup ryzyka,
 • wczesna interwencja psychologiczna i psychoedukacja,
 • diagnoza psychologicznych problemów związanych z chorobą somatyczną dziecka i pomoc psychologiczna dla dzieci i rodziców w adaptacji do przewlekłej choroby (cukrzyca, przewlekła niewydolność nerek, choroby metaboliczne i inne),
 • diagnoza i pomoc psychologiczna w zaburzeniach emocjonalnych dzieci i problemach wychowawczych (zaburzenia lękowe, trudności wychowawcze, moczenie mimowolne, zaburzenia karmienia),
 • psychoterapia.
 • SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA "UNIWERSYTET DLA RODZICÓW"

​ul. Raszyńska 8/10
02-026 Warszawa
Tel.:22 822 24 46, 22 82271 68
WWW
e-mail: spp-udr@edu.um.warszawa.pl
 
 • Fundacja SYNAPSIS
ul. Ondraszka 3
02-085 Warszawa
tel./fax (+48 22) 825 87 42
e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
WWW
 
 • Ośrodki na terenie Żoliborza, które udzielają odpłatnej pomocy rodzicom:

Centrum Terapii PROMITIS WWW

pomocrodzicom.pl WWW