Plan dnia

 
P l a n   d n i a   w   p r z e d s z k o l u

7.00 - 8.30

schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, praca indywidualna, ćwiczenia poranne
(w okresie wiosenno-letnim pobyt dzieci w ogrodzie)

8.30 - 9.00

przygotowania do śniadania, śniadanie

9.00 - 12.00

zajęcia edukacyjne (z całą grupą oraz w małych grupach), zabawy ruchowe, tematyczne i konstrukcyjne w sali, zabawy w ogrodzie, teatrzyki, koncerty, wycieczki

12.00 - 12.30

obiad, mycie zębów

12.30 - 14.30

odpoczynek - słuchanie: opowiadań, wierszy czytanych przez nauczycielkę, muzyki relaksacyjnej i bajek z magnetofonu; zajęcia dodatkowe;
grupy starsze - dodatkowo praca indywidualna i w małych zespołach,
zabawy w ogrodzie przedszkolnym

14.30 - 15.00

zabawa ruchowa, przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek

15.00 - 17.00

zabawy dowolne w sali i w ogrodzie oraz praca indywidualna