Opłaty

 
W skład opłaty za przedszkole wchodzą następujące składniki:

 

  • Żywienie  stawka dzienna-10zł ( 12 zł od 1 listopada 2019r). Opłata za żywienie pobierana jest z góry za cały miesiąc z odpisami za poprzedni. Opłatę za wyżywienie należy wpłacić  na konto bankowe (po uprzednim ustaleniu kwoty z kierownikiem gospodarczym) numer konta bankowego (OPŁATA ZA WYŻYWIENIE) 65 1030 1508 0000 0005 5098 3052
  • W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka, grupy oraz miesiąca, którego wpłata dotyczy. Po dokonaniu przelewu prosimy o dostarczenie do przedszkola potwierdzenia wpłaty.
  • Rada Rodziców - wysokość kwoty wpłacanej comiesięcznie na radę rodziców jest indywidualnie ustalana przez rodzica. 

Z Funduszu Rady Rodziców opłacamy m.in. (o sposobie wydatkowania tego funduszu decyduje Rada Rodziców):

         -   teatrzyki, koncerty muzyczne, imprezy okolicznościowe
               -   warsztaty dla dzieci (np. przyrodnicze, muzyczne, etc.)
                     -   upominki i prezenty dla dzieci z okazji Spotkania z Mikołajem, Dnia Dziecka itp.
                           -   upominki przeznaczone na nagrody za udział w konkursach
                                 -   prezenty i dyplomy dla dzieci kończących edukację w przedszkolu
                                       -   zakup dodatkowego wyposażenia do zabaw dla dzieci
                                             -   materiały do dekoracji, zabawki, pomoce do sal i ogrodu
  
    

 
    
Prosimy o terminowe regulowanie należności.

(informacja dotycząca dni pobierania opłat, zamieszczana jest zawsze na tablicy ogłoszeń w placówce).