O nas....

      Nasze przedszkole powstało na warszawskim Żoliborzu we wrześniu 1954 roku. Początkowo mieściło się przy Placu Henkla w starej willi i było prowadzone przez Caritas. W następnym roku przeniesione zostało na ulicę Wyspiańskiego i otrzymało numer 96. Przez wiele lat przedszkole pracowało jako placówka czterooddziałowa. Na przełomie 2009/2010 roku budynek i ogród przedszkolny poddano generalnemu remontowi. Dzięki temu zdecydowanie poprawiły się warunki lokalowe w budynku przedszkola, a także jakość wyposażenia ogrodu służącego dzieciom do zabawy na świeżym powietrzu.

         Ponadto zmiany architektoniczne wprowadzone w czasie remontu umożliwiły utworzenie piątego oddziału przedszkolnego. W roku szkolnym 2013/2014 powołano także szósty oddział dla mniejszej niż standardowa liczby dzieci.

      Dziś Przedszkole nr 96 to wspaniały obiekt, który oferuje dzieciom przestronne, jasne, bezpieczne sale zabaw z przylegającymi do nich łazienkami, dwie sale terapeutyczne oraz dużą salę, służącą do zajęć ruchowych, rytmiki, organizowania uroczystości przedszkolnych, koncertów i teatrzyków. Przedszkole dysponuje także nowocześnie wyposażoną kuchnią, w której panie kucharki przygotowują pyszne i zdrowe posiłki dla naszych dzieci, a wszystko pod okiem specjalisty – technologa żywienia.

      O rozwój i dobre samopoczucie dzieci dba 12 nauczycielek wychowania przedszkolnego, jeden logopeda, terapeuta SI i psycholog. Dzięki współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną do zespołu dołączył kolejny psycholog, co pozwoliło w sposób bardziej efektywny zająć się potrzebami wszystkich dzieci, w szczególności zaś tych, które są objęte opieką Zespołu Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Przedszkole oferuje również zajęcia dodatkowe, tj. gimnastyka ogólnorozwojowa, rytmika, język angielski oraz tańce. Pracę kadry pedagogicznej wspierają serdeczni i zawsze chętni do pomocy pracownicy obsługi.

      W codziennej pracy nauczycielki stawiają sobie za cel wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności przydatne na dalszych etapach kształcenia, ale także rozbudzenie dziecięcej ciekawości świata, poczucia odpowiedzialności za innych ludzi i świat przyrody oraz wrażliwości artystycznej. Jednocześnie pracownicy przedszkola dbają o zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa i dobrego nastroju w czasie spędzanym w przedszkolu.