WESOŁYCH ŚWIĄT

Życzymy Wam,aby te Święta Wielkanocne
wniosły do Waszych serc wiosenną radość i świeżość,
pogodę ducha, spokój, ciepło i nadzieję.
 
Dyrektor oraz Personel Przedszkola nr 96

ZERÓWKA

Drogie Dzieci !!!

   
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 267
im. Juliusza Słowackiego
ul. Braci Załuskich 1
wraz z Gronem Pedagogicznym i uczniami
zaprasza Was z Rodzicami
na dzień otwarty, który odbędzie się
w czwartek 16 marca 2017r.
o godzinie 18.00 w naszej Szkole.
    

Program dnia otwartego:
  

REKRUTACJA 2017/2018

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2017/2018

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Strony